• Tìm chúng tôi trên

Danh bạ Trạm Khuyến nông

27/11/2023 14:58:29 GMT+7

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

TP.BUÔN MA THUỘT

Tel: 0262.3890692

Email: tramkhuyennongbmt@gmail.com

Địa chỉ: 01 Nguyễn Thị Định, TP.Buôn Ma Thuột

Hồ Thị Cẩm Lai

Trạm trưởng

Mobile: 0914227627

 

 

 

TX. BUÔN HỒ

Tel: 0262.3871314

Email: minhhuy79buonho@gmail.com ; ytanknbuonho@gmail.com

Nguyễn Minh Huy

Phụ trách trạm

Mobile: 0949375153

Y Tân Niê

Phó trưởng trạm

Mobile:0913778090

CƯ MGAR

Tel: 0262.3834826

Email: phuonglankn@gmail.com

Địa chỉ: 191 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Huyện CưMgar

Phạm Quang Mười

Trưởng trạm

Mobile: 0903554024

EA SÚP

Tel: 0262.3688018

Email: tramkhuyennongeasup@gmail.com

Địa chỉ: 101 Hùng Vương, TT Ea Súp, Huyện Ea Súp

Thiều Duy Mạnh

Trưởng trạm

Mobile: 0935001135

EA HLEO

Tel: 0262.3777345

Email: khuyennongeahleo@gmail.com

Địa chỉ: 01 Điện Biên Phủ, TT Ea Hleo, Huyện Ea Hleo

Ksor AfLai

Phó trưởng trạm

Mobile: 0979354427

KRÔNG NĂNG

Tel: 0262.3675245

Email: tknkrongnang@gmail.com

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT Krông Năng, Huyện Krông Năng

Lương Quang Pháp

Trưởng trạm

Mobile: 0948744479

Triệu Thị Yên

Phó trưởng trạm

Mobile: 0984830808

KRÔNG BÔNG

Tel: 0262.3732603

Email: trungkn2008@yahoo.com.vn

Địa chỉ: 25 đường 9/5, TT Krông Bông, Huyện Krông Bông

Đoàn Hữu Nhị

Phụ trách trạm

Mobile: 0914859939

Nguyễn Đức Trung

 

Mobile: 0914072868

KRÔNG BUK

Tel: 0262.3874618

Email: buidinhhieu79@gmail.com

Địa chỉ: Km47, xã Tơnr Đrang, Huyện Krông Búk

H Ban Niê

Trưởng trạm

Mobile: 0973838930

KRÔNG PĂK

Tel: 0262.3521758

Email: khuyennongkrongpac@yahoo.com.vn

Địa chỉ: 44 Nguyễn Chí Thanh,TT Phước An,Huyện KrôngPắk

Nguyễn Văn Hợp

Phó trưởng trạm

Mobile: 0905482921

EA KAR

Tel: 0262.3625012

Email: khuyennongeakar@yahoo.com.vn

Địa chỉ:12 Quang Trung, TT Ea Kar, Huyện Ea Kar

Nguyễn Văn Kiên

Trưởng trạm

Mobile: 0905159773

Lê Khắc Hùng

Phó trưởng trạm

Mobile: 0914654969

LĂK

Tel: 0819988879

Email: khuyennonglak@yahoo.com.vn

Địa chỉ: 219 Nguyễn Tất Thành, TT Liên Sơn, Huyện Lăk

Lý Văn Tuân

Trưởng trạm

Mobile: 0978724969

H’Hằng

Phó trưởng trạm

Mobile: 0914286120

MAĐRĂK

Tel: 0262.3731289

Email: tramkhuyennongmdrak@gmail.com

H’ Doan Byă

Phụ trách trạm

Mobile: 0974391827

CƯ KUIN

Tel: 0262.3640741

Email: minhkn_23@yahoo.com.vn

Địa chỉ: Thôn Nam Hòa, xã Đrây Phăng, Huyện Cư Kuin

Nguyễn Văn Minh

Trưởng trạm

Mobile: 0946744238

Trương Việt Vinh

Phó trưởng trạm

Mobile: 0984090738

KRÔNG ANA

Tel: 0262.3637558

Email: vuikrongana@gmail.com

Địa chỉ:94 Nguyễn Tất Thành,TT Buôn Trấp, Huyện KrôngAna

Mai Anh

Phụ trách trạm

Mobile: 0905228952

Phan Văn Đồng

Phó trưởng trạm

Mobile: 0982968829

BUÔN ĐÔN

Tel: 0262.6522229

Email: khuyennongbuondon@gmail.com

Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, Huyện Buôn Đôn

Lê Thị Thu Hương

Trưởng trạm

Mobile: 0905681280

 

 

 

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT