• Tìm chúng tôi trên

Danh bạ Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản

14/08/2020 08:43:41 GMT+7

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Km 9, Quốc lộ 14, xã Ea Tu, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262. 3863285 - Fax:  0262.3863821

Email: ttkhuyennongdaklak@yahoo.com.vn

Website: khuyennongdaklak.com.vn

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ/phòng chuyên môn

Di động

Cơ quan

1

Ngô Nhân

Giám đốc

0905.175.612

0262.3863272

2

Đỗ Danh Phương

Phó Giám đốc

0905139873

0262.3863577

3

Hoàng Thị Ái Liên

TP/P.Hành chính - Tổng hợp

0939027222

0262.3863285 0262.3863140

4

Võ Thái Bình

PTP/P.Hành chính, Tổng hợp

0913413165

5

Lương Huy Sơn

Kế toán /P.Hành chính, Tổng hợp

0983873274

6

Mạc Văn Đại

Kế toán trưởng/PHCTH

0905270265

7

Nguyễn Thị Hoàng Diệu

Kế toán/P.Hành chính, Tổng hợp

0901918222

8

Nguyễn Nguyễn Nữ Thắm

Văn thư/ P.Hành chính, Tổng hợp

0935749331

9

Nhuyễn Văn Thông

Lái xe/P.Hành chính, Tổng hợp

0942433669

10

Huỳnh Văn Dũng

Lái xe/P.Hành chính, Tổng hợp

0903565089

11

Trần Văn Công

Bảo vệ/P.Hành chính, Tổng hợp

0388601568

12

Trần Hà Phương

Bảo vệ/P.Hành chính, Tổng hợp

0948900096

13

Nguyễn Bá Huy

CBHC/ P.Hành chính, Tổng hợp

 

14

Nguyễn Văn Nam

TP/P.Đào tạo – Truyền thông

0982371008

0262.3863013 0262.3828111

15

Đinh Thị Phương Mai

PTP/P.Huấn luyện, Đào tạo

0968145589

16

Đinh Kim Huệ

CBKT/P.Huấn luyện, Đào tạo

0905639586

17

Nguyễn Thôi

CBKT/P.Huấn luyện, Đào tạo

0905436216

18

Nguyễn Thị Hồng Duyên

CBKT/P.Huấn luyện, Đào tạo

0947510047

19

Huỳnh Thị Thu Phượng

TP/P.Kỹ Thuật

0906413962

0262.3863012

0262.3863336

20

Lê Hoa

P.TP/P. Kỹ Thuật

0974980102

21

Cao Thị Phúc

CBKT/P. Kỹ Thuật

0815287782

22

Nguyễn Hải Anh

CBKT/P. Kỹ Thuật

0903506906

23

Phạm Xuân Kỳ

CBKT/P. Kỹ Thuật

 

24

Hoàng Thị Trà My

CBKT/P. Kỹ Thuật

0935905479

25

Nguyễn Thị Chung

PTP sản xuất và dịch vụ

0973474708

0262.3863073

0262.3863338

26

Nguyễn Tấn Vinh

PTP sản xuất và dịch vụ

0935981985

27

Nguyễn Thị Nữ

CBP sản xuất và dịch vụ

0977375496

28

Châu văn Khôi

CBP sản xuất và dịch vụ

0349574323

29

Ngọ Viết Tân

CBP sản xuất và dịch vụ

0387803787

30

Lê Thị Loan

CBP sản xuất và dịch vụ

0947510047

31

Trần Văn Cảnh

PTT/giống tổng hợp

0915602020

 

32

Thái Văn Phương

PTT/giống tổng hợp

0903738922

 

33

Nguyễn Thăng Long

Trại giống tổng hợp

0905155995

 

34

Nguyễn Tiến Thành

PTTTrại bò EaSo

0905098336

 

35

Nguyễn Trọng Huyền

PTTTrại bò EaSo

0935764404

 

36

Lê Văn Thiệu

PTTTrại bò EaSo

0986649707

 

37

Trịnh Văn Phương

PTT trại lúa hòa xuân

0912938325

 

38

Y Lý HWing

PTT trại lúa hòa xuân

0907284727

 

39

H’Zer

PTT trại lúa hòa xuân

0706015780

 

 

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT