• Tìm chúng tôi trên

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG – GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN TỈNH ĐẮK LẮK

28/12/2020 10:07:00 GMT+7

Địa chỉ: Km 9, Quốc lộ 14, xã Ea Tu, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262 (3863285); (3863013) - Fax:  0262 (3863821)

Email: info@khuyennongdaklak.com.vn

Website: khuyennongdaklak.com.vn

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ/phòng chuyên môn

Di động

Cơ quan

1

Ngô Nhân

Giám đốc

0905.175.612

0262.3863272

2

Đỗ Danh Phương

Phó Giám đốc

0905139873

0262.3863577

3

Y Sỹ Buôn Yă

Phó Giám đốc

0935315959

0262.3863181

4

Hoàng Thị Ái Liên

TP/P.Hành chính - Tổng hợp

0939027222

0262.3863285 0262.3863140

5

Võ Thái Bình

PTP/P.Hành chính, Tổng hợp

0913413165

6

Lương Huy Sơn

PTP /P.Hành chính, Tổng hợp

0983873274

7

Mạc Văn Đại

Kế toán trưởng/P.HCTH

0905270265

8

Nguyễn Thị Hoàng Diệu

Kế toán/P.Hành chính, Tổng hợp

0901918222

9

Nguyễn Nguyễn Nữ Thắm

Văn thư/ P.Hành chính, Tổng hợp

0935749331

10

Nguyễn Văn Thông

Lái xe/P.Hành chính, Tổng hợp

0942433669

11

Huỳnh Văn Dũng

Lái xe/P.Hành chính, Tổng hợp

0903565089

12

Trần Văn Công

Bảo vệ/P.Hành chính, Tổng hợp

0388601568

13

Trần Hà Phương

Kế toán /P.Hành chính, Tổng hợp

0948900096

14

Nguyễn Vũ Bá Huy

CBHC/ P.Hành chính, Tổng hợp

0914408387

15

Hoàng Thị Kim Vy

Kế toán /P.Hành chính, Tổng hợp

0905408145

 

16

Nguyễn Văn Nam

TP/P.Đào tạo và Truyền thông

0982371008

0262.3863013 0262.3828111

17

Đinh Thị Phương Mai

PTP/P.Đào tạo và Truyền thông

0905147747

18

Đinh Kim Huệ

CBKT/P.Đào tạo và Truyền thông

0905639586

19

Nguyễn Thôi

CBKT/P.Đào tạo và Truyền thông

0905436216

20

Nguyễn Thị Hồng Duyên

CBKT/P.Đào tạo và Truyền thông

0947510047

0262.3863012

0262.3863336

21

Huỳnh Thị Thu Phượng

Phụ trách/P.Kỹ Thuật

0906413962

22

Lê Hoa

PTP/P. Kỹ Thuật

0974980102

23

Cao Thị Phúc

CBKT/P. Kỹ Thuật

0815287782

24

Nguyễn Hải Anh

CBKT/P. Kỹ Thuật

0903506906

25

Phạm Xuân Kỳ

CBKT/P. Kỹ Thuật

0905112336 

26

Hoàng Thị Trà My

CBKT/P. Kỹ Thuật

0935905479

0262.3863073

0262.3863338

 

27

Nguyễn Thị Chung

TP/P.Sản xuất và dịch vụ

0973474708

28

Nguyễn Tấn Vinh

PTP/P.Sản xuất và dịch vụ

0935981985

29

Nguyễn Thị Nữ

CBKT/P.Sản xuất và dịch vụ

0977375496

30

Châu văn Khôi

CBKT/P.Sản xuất và dịch vụ

0349574323

31

Ngọ Viết Tân

CBKT/P.Sản xuất và dịch vụ

0387803787

32

Lê Thị Loan

CBKT/P.Sản xuất và dịch vụ

0947510047

33

Trần Văn Cảnh

Phó Phụ trách/Trại Giống TH

0915602020

 

34

Thái Văn Phương

PTT/Trại Giống Tổng hợp

0903738922

 

35

Nguyễn Thăng Long

CBKT/Trại Giống Tổng hợp

0905155995

 

36

Nguyễn Tiến Thành

Trưởng trại/Trại bò EaSo

0905098336

 

37

Lê Văn Liệu

CBKT/Trại bò EaSo

0986649707

 

38

Trịnh Văn Phương

PTT/Ttrại Lúa Hòa Xuân

0912938325

 

39

Y Lý HWing

PTT/Trại Lúa Hòa Xuân

0907284727

 

40

H’Zer Aleo

CBKT/Trại Lúa Hòa Xuân

0706015780

 

41

Trần Thị Kim Cúc

Viên chức biệt phái

0914510469

 

42

Kiều Thanh Long

Viên chức biệt phái

 

 

43

Nguyễn Thị Kim Anh

Viên chức biệt phái

0906573731

 

44

Đào Thế Sang

Viên chức biệt phái

 

 

45

Ngô Thị Xuân

Viên chức biệt phái

0932513536

 

 

Các tin khác

    TIN NỔI BẬT