• Tìm chúng tôi trên

Tập huấn nghiệp vụ: Củng cố, xây dựng hệ thống khuyến nông địa phương

25/09/2023 09:18:00 GMT+7

Thực hiện chương trình đào tạo công tác khuyến nông năm 2023, từ nguồn kinh phí Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, củng cố, xây dựng hệ thống khuyến nông địa phương cho cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên cơ sở và thành viên tổ khuyến nông cộng đồng.

Tập huấn: Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ khuyến nông và khuyến nông viên cơ sở năm 2023

01/08/2023 09:56:00 GMT+7

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc xây dựng hệ thống khuyến nông viên cơ sở tỉnh Đắk Lắk; Thực hiện chương trình Đào tạo công tác khuyến nông năm 2023, nhằm tiếp tục xây dựng và đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ Khuyến nông, Khuyến nông viên cấp xã, phường và Cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn trong toàn tỉnh, tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành nông nghiệp, giúp nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất...

Huyện Krông Ana: Tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác lúa nước cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

29/07/2023 13:41:00 GMT+7

Thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2023, ngày 21/7/2023, tại Buôn Knul, Trạm Khuyến nông huyện Krông Ana đã phối hợp với UBND xã Ea Bông và Ban Tự quản Buôn tổ chức lớp tập huấn về “Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác cây lúa nước”.

TP.Buôn Ma Thuột: Nâng cao năng lực cho cộng tác viên khuyến nông để đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp đô thị

24/04/2023 16:37:00 GMT+7

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị, tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của thành phố, từ ngày 19/4 đến 21/4/2023, Trạm Khuyến nông thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên khuyến nông (CTVKN) của 33 buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Huyện Krông Pắc: Tập huấn đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho Cộng tác viên Khuyến nông cơ sở năm 2023

11/04/2023 16:08:00 GMT+7

Tiếp tục xây dựng và đào tạo huấn luyện nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn. Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Krông Pắc đã tổ chức 2 lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ kỹ năng, lớp 1 từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2023, lớp 2 từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2023 cho 44 học viên là cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn mới được tuyển dụng bổ sung tại địa bàn huyện.

Tập huấn Liên kết sản xuất cà phê bền vững và Kỹ thuật sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ

01/11/2022 08:31:00 GMT+7

Thực hiện chương trình khuyến nông Trung ương năm 2022, trong 2 đợt, từ ngày 13-14/10 và ngày 27-28/10/2022, tại thành phố Buôn Ma thuột, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 02 lớp tập huấn về Liên kết sản xuất cà phê bền vững và Kỹ thuật sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ cho 60 học viên là cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên cấp xã và cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn của 12 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tập huấn ToT cho Tổ khuyến nông cộng đồng

01/10/2022 16:35:00 GMT+7

Ngày 30/9/2022, tại huyện Ea H’Leo, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn Tiểu giảng viên khuyến nông cộng đồng cho 30 học viên là thành viên tổ khuyến nông cộng đồng và khuyến nông cộng đồng mở rộng đến từ 04 huyện, thị xã gồm Ea H’Leo, Krông Năng, Krông Búk và thị xã Buôn Hồ.

Tập huấn công tác Khuyến nông cho cán bộ Hội Cựu chiến binh

19/09/2022 08:00:00 GMT+7

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lớp tập huấn về Công tác Khuyến nông cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Hội về công tác Khuyến nông.

Huyện Krông Năng: Tập huấn cho nông dân về “Sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm”

16/09/2022 10:24:00 GMT+7

Thực hiện Chương trình Sản xuất kết hợp với Bảo tồn nguồn Tài nguyên và An sinh xã hội huyện Krông Năng, từ ngày 26/8/2022 đến ngày 31/8/2022 Phòng NN&PTNT huyện Krông Năng triển khai tập huấn cho nông dân trên địa bàn các xã: Cư Klông; Ea Tam; Ea Dăh; Tam Giang; Phú Xuân và Thị trấn Krông Năng, với chủ đề: (i) Sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm; (ii) Quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên đất, tài nguyên nước; (iii) Quản lý cỏ dại, quản lý thảm phủ; (iv) tưới nước tiết kiệm; và (v) Tăng cường bón phân hữu cơ/phân sinh học, giảm thiểu sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thức vật cấm…, đợt tập huấn đã thu hút được gần 1.000 lượt bà con nông dân tham gia.

Huyện Krông Năng: Tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất cà phê vối theo hướng hữu cơ

01/09/2022 13:46:00 GMT+7

Thực hiện Công văn số 198/VNLT, ngày 16/8/2022 của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên về việc tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất cà phê vối theo hướng hữu cơ, vừa qua Trạm Khuyến nông huyện Krông Năng đã tổ chức lớp tập huấn Quy trình kỹ thuật sản xuất cà phê vối theo hướng hữu cơ cho các hộ tham gia mô hình thuộc Dự án “Sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất xứ và liên kết tiêu thụ sản phẩm”.

TIN NỔI BẬT