• Tìm chúng tôi trên

Huyện Krông Năng: Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Khuyến nông viên, Cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn năm 2024

12/04/2024 10:14:00 GMT+7

Trạm Khuyến nông huyện Krông Năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, Khuyến nông viên, Cộng tác viên Khuyến nông thôn, buôn năm 2024.

Huyện Krông Pắk: Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác Khuyến nông Cộng đồng năm 2024

23/03/2024 09:32:00 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch đào tạo tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Khuyến nông trên cơ sở kiện toàn tổ khuyến nông cộng đồng. Trong 3 ngày, từ ngày 19/3 đến ngày 21/3/2024, tại Thị Trấn Phước An, huyện Krông Pắk,Trạm Khuyến nông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác khuyến nông cộng đồng cho 27 học viên là thành viên tổ khuyến nông cộng đồng xã Vụ Bổn, xã Ea Hiu, xã Hòa Đông, xã Ea Kênh, xã Tân Tiến, xã Hòa Tiến, xã EaKnuêc thuộc huyện Krông Pắc.

Tập huấn TOT về phương pháp và kỹ năng viết tin bài khuyến nông

08/11/2023 15:29:00 GMT+7

Thông tin tuyên truyền là một trong những hoạt động hết sức quan trọng đối với công tác khuyến nông. Với mục tiêu trang bị cho học viên một số kiến thức về phương pháp và kỹ năng viết tin, bài. Trong 02 ngày, từ ngày 06 - 07/11/2023, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lớp tập huấn TOT với nội dung “Phương pháp và Kỹ năng viết tin bài khuyến nông” tại thành phố Buôn Ma thuột tỉnh Đắk Lắk.

Huyện Krông Năng: Tập huấn nhân rộng mô hình sản xuất cà phê vối theo hướng hữu cơ năm 2023

03/11/2023 16:31:00 GMT+7

Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Krông Năng đã phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên tổ chức 02 lớp tập huấn nhân rộng mô hình sản xuất cà phê vối theo hướng hữu cơ phục vụ chương trinh sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ có truy xuất nguồn gốc và liên kết theo chuỗi giá trị năm 2023 cho 59 học viên là cộng tác viên khuyến nông và nông dân sản xuất cà phê điển hình trên địa bàn toàn huyện (Lớp 1: Từ ngày 18-20/10/2023; Lớp 2: Từ ngày 25-27/10/2023).

Huyện Krông Năng: Tập huấn sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm cho nông dân thuộc chương trình Compact

15/10/2023 16:33:00 GMT+7

Vừa qua, huyện Krông Năng tổ chức triển khai tập huấn sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm cho nông dân thuộc chương trình Compact từ ngày 26/8/2023 đến ngày 03/10/2023.

Tập huấn nghiệp vụ: Củng cố, xây dựng hệ thống khuyến nông địa phương

25/09/2023 09:18:00 GMT+7

Thực hiện chương trình đào tạo công tác khuyến nông năm 2023, từ nguồn kinh phí Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, củng cố, xây dựng hệ thống khuyến nông địa phương cho cán bộ khuyến nông, khuyến nông viên cơ sở và thành viên tổ khuyến nông cộng đồng.

Tập huấn: Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ khuyến nông và khuyến nông viên cơ sở năm 2023

01/08/2023 09:56:00 GMT+7

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc xây dựng hệ thống khuyến nông viên cơ sở tỉnh Đắk Lắk; Thực hiện chương trình Đào tạo công tác khuyến nông năm 2023, nhằm tiếp tục xây dựng và đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ Khuyến nông, Khuyến nông viên cấp xã, phường và Cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn trong toàn tỉnh, tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành nông nghiệp, giúp nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất...

Huyện Krông Ana: Tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác lúa nước cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

29/07/2023 13:41:00 GMT+7

Thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2023, ngày 21/7/2023, tại Buôn Knul, Trạm Khuyến nông huyện Krông Ana đã phối hợp với UBND xã Ea Bông và Ban Tự quản Buôn tổ chức lớp tập huấn về “Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác cây lúa nước”.

TP.Buôn Ma Thuột: Nâng cao năng lực cho cộng tác viên khuyến nông để đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp đô thị

24/04/2023 16:37:00 GMT+7

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị, tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của thành phố, từ ngày 19/4 đến 21/4/2023, Trạm Khuyến nông thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên khuyến nông (CTVKN) của 33 buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Huyện Krông Pắc: Tập huấn đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho Cộng tác viên Khuyến nông cơ sở năm 2023

11/04/2023 16:08:00 GMT+7

Tiếp tục xây dựng và đào tạo huấn luyện nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn. Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Krông Pắc đã tổ chức 2 lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ kỹ năng, lớp 1 từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2023, lớp 2 từ ngày 03/4 đến ngày 07/4/2023 cho 44 học viên là cộng tác viên khuyến nông thôn, buôn mới được tuyển dụng bổ sung tại địa bàn huyện.

TIN NỔI BẬT