• Tìm chúng tôi trên

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chức danh, chữ kí Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk

04/05/2015 08:37:47 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã có Quyết định số 458/QĐ-SNN ngày 20 tháng 4 năm 2015 về việc bổ nhiệm viên chức đối với ông Ngô Nhân, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kể từ ngày 20/4/2015 đến ngày 20/4/2020.

THÔNG BÁO

V/v giới thiệu chức danh, chữ kí Giám đốc

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk

         

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã có Quyết định số 458/QĐ-SNN ngày 20 tháng 4 năm 2015 về việc bổ nhiệm viên chức đối với ông Ngô Nhân, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kể từ ngày 20/4/2015 đến ngày 20/4/2020.

          Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk xin trân trọng thông báo và giới thiệu chữ kí ông Ngô Nhân tới các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ và phối hợp công tác.

TIN NỔI BẬT