• Tìm chúng tôi trên

Công văn: Tuyên truyền, tham gia Cuộc thi trực tuyến

02/06/2023 09:08:36 GMT+7

Ngày 01 tháng 6 năm 2023 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành công văn Số: 1879/SNN-VP về việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi trực tuyến " Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng; ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lửa đảo trên không gian mạng".

TIN NỔI BẬT