• Tìm chúng tôi trên

Công văn: Về việc triển khai hướng dẫn của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tuyên truyền Đại hội XIII CĐ Việt Nam (Nhiệm kỳ 2023-2028)

15/11/2023 09:07:42 GMT+7

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành công văn số: 221-CV/ĐUSNN, Về việc triển khai hướng dẫn của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Nhiệm kỳ 2023-2028)

TIN NỔI BẬT