• Tìm chúng tôi trên

KẾ HOẠCH: Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

05/11/2023 09:00:06 GMT+7

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành công văn số: 4042/KH-SNN, Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

TIN NỔI BẬT