• Tìm chúng tôi trên

Bình Phước: Xây dựng nông thôn mới ở thị xã Bình Long đã cán đích

24/11/2016 08:33:06 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 1191 ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt danh sách 20 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015, trong đó thị xã Bình Long có 2 xã Thanh Lương, Thanh Phú.

Bình Phước: Xây dựng nông thôn mới ở thị xã Bình Long đã cán đích

 

Thực hiện Quyết định số 1191 ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt danh sách 20 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015, trong đó thị xã Bình Long có 2 xã Thanh Lương, Thanh Phú.

 

Ngày 10/11/2016, UBND thị xã Bình Long (Bình Phước) đã tổ chức họp đề nghị xét công nhận xã Thanh Lương và Thanh Phú của thị xã Bình Long đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 và đã lập tờ trình số 113,114/TTr- UBND ngày 11/11/2016 trình UBND tỉnh Bình Phước thẩm định, xét công nhận cho 2 xã Thanh Lương, Thanh Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị

Ngay từ ban đầu, Ban chỉ đạo cùng các ngành chức năng đã căn cứ vào các hướng dẫn, xây dựng kế hoạch và triển khai đúng theo yêu cầu của chương trình, bộ tiêu chí đề ra. Một mặt tích cực tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, nội dung, ý nghĩa của chương trình, kết hợp phát động các phong trào thi đua của các cơ quan, đoàn thể, nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Mặt khác vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực thế tại địa phương, nhất là thực hiện tốt vấn đề quy hoạch, bố trí và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn vốn. Thực hiện đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, cơ sở hạ tầng... Đến nay cả 2 xã đã đạt 19/19 tiêu chí so với quy định, trong đó có nhiều tiêu chí đạt khá cao. Cụ thể:

Tiêu chí số 10 về thu nhập, xã Thanh Phú đạt 39 triệu đồng/người/năm; xã Thanh Lương đạt 42 triệu đồng/người/năm so với yêu cầu của chương trình là 34 triệu đồng/người/năm.

Tiêu chí số 11, tỷ lệ hộ nghèo xã Thanh Phú chỉ còn 0,79 % so với yêu cầu 3% trở xuống.

Tiêu chí số 12, tỷ lệ người làm việc/dân số trong độ tuổi lao động của xã Thanh Phú đạt 99,8% so với yêu cầu 90% trở lên.

Tiêu chí số 13, 2 xã có tổng cộng 6 tổ hợp tác, 04 câu lạc bộ sản xuất nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trong 2-3 năm liên tục.

Tiêu chí số 14: 100% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học PTTH.

Tiêu chí số 19: 100   ấp, sóc được công nhận đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự so với yêu cầu trên 70% ấp sóc được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự…

Có được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng bộ các cấp, sự cố gắng nỗ lực, sâu sát trong triển khai thực hiện của chính quyền. Đặc biệt là sự năng động, nhạy bén, vận dụng sáng tạo vào thực tế địa phương của Đảng ủy, UBND xã; sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp; cán bộ và nhân dân trong xã có tinh thần tự lực tự cường, phát huy nội lực, tin tưởng vào mục tiêu của chương trình; cùng đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao về các biện pháp thực hiện, tất cả mọi người đều hành động với quyết tâm xây dựng địa phương trở nên giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo UBND Thị xã Bình Long thăm các mô hình sản xuất hiệu quả trong chương trình xây dựng nông thôn mới

Sự đổi thay đáng kể sau khi thực hiện chương trình nông thôn mới

Về mặt nhận thức: Cán bộ và nhân dân trong toàn xã đã thấy được sự thay đổi cơ bản về mọi mặt như đường làng ngõ xóm thông thoáng, sạch sẽ, trụ sở làm việc, trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng khang trang đẹp đẽ, tinh thần làm việc khẩn trương trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức xã, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Từ đó mọi người hiểu rõ hơn vị trí, vai trò, mục đích ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, có nghĩa vụ, trách nhiệm hơn trong việc đóng góp các nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện và bảo vệ thành quả đã đạt được.

Về kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp: Kinh tế - xã hội thay đổi đáng kể, tổng giá trị sản xuất tăng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; sản xuất nông nghiệp đã định hình một cách cơ bản, rõ nét đó là các CLB, tổ hợp tác thu hút được sự tham gia của nhiều người dân, chăn nuôi heo, gà và trồng cây ăn trái trở thành vùng lớn nhất trong thị xã và trong tỉnh, ứng dụng KHKT công nghệ vào sản xuất được quan tâm đầu tư, bước đầu công nghệ sản xuất theo hướng sinh học, vi sinh an toàn bền vững được áp dụng có hiệu quả. Các trang trại, gia trại quy mô lớn xuất hiện ngày càng nhiều, bà con nông dân chủ động tích cực nâng cao trình độ tay nghề, thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, đổi mới tư duy, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao.

Về thu nhập, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần: Mô hình nông thôn mới đã phát huy, có tác động  tích cực rất lớn về mọi mặt. Qua khảo sát cho thấy việc quy hoạch phù hợp đúng đắn đã phát huy được tiểm năng, thế mạnh của địa phương, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo cho sản xuất và sinh hoạt của người dân đạt hiệu quả cao; ưu tiên mọi nguồn lực cho phát triển sản xuất giúp thu nhập của người nông dân tăng lên đáng kể; mức độ hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần cũng được nâng cao.

Về môi trường, tính tự lập của cộng đồng dân cư: Hiện nay môi trường nông thôn đang đặc biệt được quan tâm, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên, việc thu gom rác thải, xử lý chất thải trong sản xuất và đời sống được người dân thực hiện tốt, trong trồng trọt sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước tưới, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng theo khuyến cáo. Môi trường nông thôn tương đối trong lành, xanh, sạch. Hầu hết mọi người dân đã chủ động, tích cực đóng góp trong các hoạt động của cộng đồng, thực hiện ”dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tính tự lập của người dân được phát huy trong tất cả các hoạt động, điều này tạo nên sự phát triển bền vững của mô hình nông thôn mới của thị xã Bình long.

Trong thời gian tới, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân thị xã Bình Long tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được của chương trình nông thôn mới.

Nguyễn Thị Hạnh

Trạm Khuyến nông thị xã Bình Long - Bình Phước

 

TIN NỔI BẬT