• Tìm chúng tôi trên

HUYỆN M’DRAK HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

13/07/2017 09:26:07 GMT+7

Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn toàn huyện Ma Đrắk đã huy động được các nguồn lực xã hội tham gia , ngoài nguồn vốn từ ngân sách;

Cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã vận động người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới  bằng chính nguồn lực của mình . Chương trình đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp tích cực của người dân,doanh nghiệp thông qua việc hiến đất, góp tiền, vật liệu và ngày công lao động cho việc xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở tại nông thôn. 

Trong  06 tháng đầu năm 2017 các xã đã huy động được 1.318,294 triệu đồng; đóng góp 5.187 ngày công; hiến 5.300m2 đất, phát quang 1.000 m, nạo vét 14.200m, đào đắp 1.500 m kênh mương, và nhiều đóng góp đáng ghi nhận khác. Cụ thể :

Xã Cư Króa: Huy động của nhân dân và doanh nghiệp được 191,4 triệu đồng ; 475 ngày công; Xã Cư M’ta: 1.650 ngày công; 298 triệu đồng tu sửa đường và nạo vét kênh mương, hỗ trợ xây dựng các công trình nhỏ cho các trường học; phát quang 1.000 m, nạo vét 13.900m, đào đắp 1.500 m kênh mương;     Xã Cư San: Huy động được 1.750 ngày công; 40 triệu đồng sửa chữa hội trường thôn, san ủi đường và hiến 2.300 m2 đất nông nghiệp làm công trình thủy lợi; Xã Ea Pil: Huy động 70 triệu đồng; hơn 20 ngày công; hiến 3000 m2 đất để sửa chữa các tuyến đường liên thôn; Xã Ea M’Doal: Huy động 191,445 triệu đồng; 292 ngày công tu sửa đường giao thông; Xã Ea Riêng: Huy động được trên 100 ngày công tu sửa đường giao thông nông thôn) và 328,949 triệu đồng(tu sửa đường, đường điện chiếu sáng, xây dựng cổng văn hóa, sửa hội trường thôn, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, thu gom rác thải); Xã Krông Jing đóng góp 900 ngày công để nạo vét kênh mương, sửa chữa các tuyến đường giao thông; đóng góp 198,5 triệu để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Xây dựng đường nông thôn mới ở xã Cư Mta - Huyện Ma Đrắk

 Đến nay toàn huyện đạt 95 tiêu chí/tổng số 228 tiêu chí, đạt 41,67%, bình quân đạt 7,92 tiêu chí/ 01 xã, trong đó: xã điểm Ea Riêng đạt cao nhất 13 tiêu chí; xã đạt thấp nhất (Cư San) 03 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 5 – 12 tiêu chí.

Phấn đấu đến cuối năm 2017 toàn huyện đạt thêm khoảng 33 tiêu chí, nâng tổng tiêu chí lên 128 tiêu chí/tổng số 228 tiêu chí; tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt, tăng cường cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Góp phần  làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên toàn địa bàn huyện ngày một khởi sắc, giàu đẹp.

Nguyễn Thị Phượng - Trạm Khuyến nông MaĐrắk

TIN NỔI BẬT