QUYẾT ĐỊNH: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản

12/17/2019 8:30:55 AM

Ngày 09 tháng 12 năm 2019, Sở Nông nghiệp và phát nông thôn Đắk Lắk Ban hành Quyết định số: 1421/QĐ-SNN, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông -...

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đăk Lăk

8/11/2016 10:23:14 AM

Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác khuyến nông,...

Thống kê truy cập

Đang online: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0