CÔNG VĂN: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh

4/24/2024 2:13:16 PM

Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk Ban hành Công văn Số:1798/UBND-KGVX, Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh

Công văn: Về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024)........

4/17/2024 2:30:55 PM

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lăk Ban hành Công văn Số: 1337/SNN-VP, Về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành...

Công văn: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới

4/16/2024 2:19:28 PM

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban hành Công văn số:1325/SNN-VP, Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh...

Công văn: Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

4/16/2024 2:00:10 PM

Ngày 02 tháng 4 năm 2024, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:2673/UBND-NC; Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

NGHỊ QUYẾT: Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

2/29/2024 9:17:42 AM

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Ban hành nghị quyết Số: 04/2018/NQ-HĐND, Ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk và các văn...

KẾ HOẠCH: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

2/21/2024 8:23:42 AM

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản, Ban hành kế hoạch Số: 19 /KH-KN,GCTVN&TS, Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

Công văn: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ

1/15/2024 10:11:16 AM

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Công văn Số:105/UBND-TH Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn: Về việc triển khai thực kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ 6 ngày 14/11/2023.

1/12/2024 8:29:25 AM

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công văn Số: 4978/SNN-VP Về việc triển khai thực kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ...

CHỈ THỊ: Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tê - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh

1/10/2024 3:31:51 PM

Ngày 26 tháng 12 năm 2023 UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Chỉ thi số: 24/CT-UBND Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tê - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ...

1/10/2024 2:39:08 PM

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Quyết định Số: 5968/QĐ-BNN-PCVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc...

NGHỊ ĐỊNH: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

1/4/2024 1:58:11 PM

Ngày 19/10/2020, Chính phủ, Ban hành Nghị định số:124/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

12/30/2023 9:57:49 AM

Ngày 10/04/2019, Chính phủ, Ban hành Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

Luật Tố cáo 2018

12/30/2023 9:43:13 AM

Ngày 25/6/2018, Chủ tịch Nước Ban hành số: 03/2018/L-CTN, Lệnh việc công bố Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm...

BÁO CÁO: triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trung tâm Khuyến nông Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản năm 2023

12/15/2023 3:48:10 PM

Ngày 05 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản Số:646 /BC-KN,GCTVN&TS, Báo cáo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Trung tâm Khuyến nông Giống...

KẾ HOẠCH: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

1/16/2023 3:22:07 PM

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản Ban hành Kế hoạch Số: 09/KH-KN,GCTVN&TS về kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thống kê truy cập

Đang online: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0