Nền tảng “Mạng nhà nông - Hành trình nông dân số”

6/20/2024 12:00:00 AM

Sáng 19/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty Cổ phần Thế giới công nghệ phần mềm (Worldsoft) đồng tổ chức Tập huấn giới thiệu Nền tảng “Mạng nhà nông”.

CÔNG VĂN: Về việc triển khai Công văn số 5130/UBNDNC ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh

6/17/2024 12:00:00 AM

Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban hành Công văn số: 2238/SNN-VP, V/v triển khai Công văn số 5130/UBNDNC ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh

CÔNG VĂN: Về việc tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

6/17/2024 12:00:00 AM

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban hành Công văn Số: 2273/SNN -VP, V/v tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

CÔNG VĂN: Về việc thực hiện các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ.

5/28/2024 12:00:00 AM

Ngày 27 tháng 5 năm 2024,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:1978 /SNN-KHTC, Về việc thực hiện các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ.

CÔNG VĂN: Về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người

5/23/2024 12:00:00 AM

Ngày 22 tháng 5 năm 2024,Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:1910 /SNN-VP, Về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người

LÀNG SỐ

5/17/2024 9:18:10 AM

Công cuộc chuyển đổi số quốc gia dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông; sự tham gia của toàn bộ...

CÔNG VĂN: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh.

5/9/2024 2:44:32 PM

Ngày 08 tháng 5 năm 2024,Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số: 1666/SNN-KHTC, Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh.

CÔNG VĂN: Về việc phát động cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

5/9/2024 2:33:07 PM

Ngày 04 tháng 5 năm 2024,Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:158 /SNN-VP, Về việc phát động cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm...

CÔNG VĂN: Về việc triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

5/9/2024 2:24:32 PM

Ngày 25 tháng 4 năm 2024,Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk, Ban hành Công văn Số:1465/SNN-KHTC, Về việc triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk...

KẾ HOẠCH: Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024

5/9/2024 2:11:59 PM

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông Ban hành Kế hoạch Số: 41/KH-STTTTKẾ, Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024

CÔNG VĂN: Về việc phát động cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

5/6/2024 1:53:47 PM

Ngày 04 tháng 5 năm 2024, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ban hành Công văn só:1588/SNN-VPVề việc phát động cuộc thi trực tuyến trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk...

CÔNG VĂN: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh

4/24/2024 2:13:16 PM

Ngày 06 tháng 3 năm 2024, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk Ban hành Công văn Số:1798/UBND-KGVX, Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh

THÔNG BÁO: Ý kiến kết luận của đồng chí Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban thường kỳ ngày 08/4/2024

4/24/2024 9:50:00 AM

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk,Ban hành Công văn số:58 /TB-SNN, Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở tại buổi họp Giao ban...

Thống kê truy cập

Đang online: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0