• Tìm chúng tôi trên

Hoạt động khuyến nông

Tập huấn

Tập huấn "Kỹ thuật nông nghiệp - lớp tỉnh đoàn"

Thực hiện chương trình đào tạo năm 2016 của Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk và thông tri triệu tập số 394/TTTT/TĐTN-TNNTCNĐT của tỉnh đoàn Đắk Lắk, từ ngày 23/08 đến ngày 26/08 năm 2016, Trung tâm...

Kiến thức nhà nông

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24-30/4)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 24-30/4)

Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh đạo ôn lá nặng nhất trên những diện tích xanh tốt, bón thừa đạm, trên các giống nhiễm.

Thư viện khuyến nông

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông

Ngày 24/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2018/NĐ-CP về Khuyến nông quy định về hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo...

Công tác Đảng, Đoàn thể

Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông thực hiện công trình thanh niên

Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông thực hiện công trình thanh niên "Tủ sách Hồ Chí Mình"

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,...

Banner1
Banner 2

Bản đồ

Liên kết website

Mở liên kết
AL
AR