Lịch sử hình thành và phát triển

8/11/2016 9:52:17 AM

Ngày 29 tháng 3 năm 2005, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định số 543/QĐ – UB thành lập lại Trung tâm Khuyến nông ĐắkLắk trên cơ sở tách nhiệm vụ Khuyến nông từ Trung tâm Khuyến nông và Giống cây trồng vật...

Thống kê truy cập

Đang online: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0