Đoàn công tác Đắk Lắk làm việc với tỉnh trưởng Chanthaburi, đây là "thủ phủ sầu riêng" Thái Lan

11/23/2023 8:24:41 AM

Trong 5 ngày từ ngày 20-24/11, Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở NN và PTNT Đắk Lắk làm trưởng đoàn, cùng Hiệp hội cây ăn quả Đắk Lắk; Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk và 15...

Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk năm 2018

8/14/2018 8:51:38 AM

Ngày 5/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk năm 2018. Mục đích của Kế hoạch trên là nhằm đưa thông tin về tỉnh Đắk Lắk...

Những điểm mới và những nội dung cốt lõi của đường lối đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

4/24/2018 9:55:35 AM

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã định ra đường lối mới, kế thừa những nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại được thông qua tại các kỳ đại hội trước, đặc biệt là Đại hội XI, và có...

Hỗ trợ phục hồi sinh kế cho nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi EL Nino

4/2/2018 1:49:44 PM

Dự án Hỗ trợ phục hồi sinh kế của những người chăn nuôi gia cầm và các cộng đồng nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn do El Nino gây ra được triển khai tại 3 huyện của...

Hợp tác quốc tế - Tăng cường năng lực hệ thống khuyến nông Việt Nam

3/21/2018 3:31:42 PM

Năm 2017, với nhiều hoạt động hợp tác quốc tế đa phương và song phương, cũng như tích cực tham gia thực hiện các dự án quốc tế, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá...

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài để góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp

3/13/2018 8:36:13 AM

Giai đoạn 2011-2016, Sở NN-PTNT được phân bổ 1.725 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài để triển khai thực hiện 6 dự án. Đến nay có 2 dự án đã kết thúc gồm: Dự án cạnh tranh nông nghiệp (ACP) và Dự án...

Thống kê truy cập

Đang online: 0

Trong tuần: 0

Tất cả: 0