STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 109/KH-UBND 11/06/2024 Tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2024 Tải về
2 S?: 4890/UBND-KSTTHC 04/06/2024 V/v chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính Tải về
3 S?: 2147/SNN-TTBVTV 06/06/2024 V/v tham quan triển lãm ngành máy móc, trang thiết bị, vật tư, hóa chất và sản phẩm nông nghiệp Agri Vietnam 2024 Tải về
4 S?: 98/KH-UBND 28/05/2024 KH: Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tỉnh năm 2024 Tải về
5 S?: 4658/UBND-NC 30/05/2024 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tải về
6 S?:4548 /UBND-NC 27/05/2024 V/v triển khai thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
7 S?: 2043/SNN-VP 03/06/2024 V/v đăng tải, tuyên truyền Tờ gấp về phòng, chống xâm hại trẻ vị thành niên trên môi trường mạng Tải về
8 S?: 2044/SNN-VP 03/06/2024 V/v triển khai tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh Tải về
9 S?:1749/STNMT-TNN 22/05/2024 Về việc triển khai tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024 Tải về
10 S?:1992 /SNN-VP 28/05/2024 V/v triển khai phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ Tải về