• Tìm chúng tôi trên

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài để góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp

13/03/2018 08:36:13 GMT+7

Giai đoạn 2011-2016, Sở NN-PTNT được phân bổ 1.725 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài để triển khai thực hiện 6 dự án. Đến nay có 2 dự án đã kết thúc gồm: Dự án cạnh tranh nông nghiệp (ACP) và Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH); 4 dự án còn lại đang triển khai thực hiện là: Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (giai đoạn 2014-2019), Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (giai đoạn 2015-2020), Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (giai đoạn 2016-2022) và Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn (giai đoạn 2016-2020).

Chiều 9-3, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê chủ trì đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016 tại Sở NN-PTNT.

gv
Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát thực tế tại Dự án kênh dẫn nước hồ Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột.

Giai đoạn 2011-2016, Sở NN-PTNT được phân bổ 1.725 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài để triển khai thực hiện 6 dự án. Đến nay có 2 dự án đã kết thúc gồm: Dự án cạnh tranh nông nghiệp (ACP) và Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH); 4 dự án còn lại đang triển khai thực hiện là: Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (giai đoạn 2014-2019), Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (giai đoạn 2015-2020), Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (giai đoạn 2016-2022) và Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn (giai đoạn 2016-2020).

Hc
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê phát biểu tại buổi làm việc với Sở NN-PTNT

Qua giám sát cho thấy, các dự án được triển khai thực hiện đúng mục tiêu, bảo đảm tiến độ, tuân thủ các quy định của của pháp luật Việt Nam và các quy định của nhà tài trợ. Hai dự án kết thúc đã giúp chuyển giao 16 gói công nghệ nông nghiệp, đào tạo cho 9.971 nông dân để chuyển giao công nghệ mới; đề xuất 2.592 hộ nông dân với 65 Tổ hợp tác liên liên kết với 13 doanh nghiệp để hình thành 13 Liên minh sản xuất; xây dựng và nâng cấp 20 công trình hạ tầng nông thôn, mang lại lợi ích cho trên 1.500 nông hộ; thực hiện trồng mới trên 30,4 ha rừng, trồng rừng nông lâm kết hợp 6.900 ha, cải tạo vườn tạp 4.022 ha, làm giàu từ rừng 1.940 ha, bảo vệ rừng phòng hộ 98.422 ha…

Các dự án đang triển khai thực hiện hứa hẹn sẽ có 57.400 người dân được sử dụng nước sạch; 30 xã đạt tiêu chí vệ sinh nông thôn; cấp nước tưới ổn định cho 2.677 ha lúa, 2.254 ha cây công nghiệp, bê tông hóa 34 km đường giao thông nông thôn...

gv

Ông Y Trou Aliô, thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Tây Nguyên tham gia ý kiến thảo luận

Tại buổi giám sát, Sở NN-PTNT kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh về một số nội dung vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay nước ngoài như: Cơ quan Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể vốn đối ứng cần sử dụng vào những hoạt động gì để địa phương cân đối, bố trí đủ và kịp thời vốn đối ứng; xem xét điều chỉnh định mức chi phí quản lý dự án đối với các dự án ODA; các địa phương trong tỉnh quan tâm, giải quyết việc đền bù, giải phóng mặt bằng...

gv
Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Vũ Đức Côn trả lời một số ý kiến của thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Y Khút Niê đề nghị Sở NN-PTNT tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài để từng bước đạt được các mục tiêu Đề án tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với các ý kiến, kiến nghị của Sở NN-PTNT, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp trình Quốc hội và các cấp ngành liên quam xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

gv
Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát thực tế tại Vườn Sản xuất giống cây trồng (Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm Tây Nguyên)

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Biêr Niê làm Trưởng Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại một số dự án có sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016 do Sở NN-PTNT làm chủ đầu tư.

Lê Thành

TIN NỔI BẬT