• Tìm chúng tôi trên

Quyết định: Về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

29/03/2024 08:51:00 GMT+7

Ngày 28 tháng 02 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản Quyết định Số: 61/QĐ-KN,GCTVN&TS Về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản năm 2024

12/01/2024 16:15:00 GMT+7

Ngày 12 tháng 01 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản Quyết định Số: 12/QĐ-KN,GCTVN&TS Về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Khuyến nông-Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản năm 2024

Công văn: Về việc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023

01/11/2023 10:34:00 GMT+7

Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC tỉnh Đắk Lắk năm 2023 ban hành Công văn Số:2140/BTC-TK Về việc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

THỂ LỆ: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023

26/10/2023 08:22:00 GMT+7

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023 - UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Số: 2001/TL-BTC, Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2023

  • 1

TIN NỔI BẬT