• Tìm chúng tôi trên

KẾ HOẠCH: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

21/02/2024 08:23:42 GMT+7

Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi và Thủy sản, Ban hành kế hoạch Số: 19 /KH-KN,GCTVN&TS, Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024

TIN NỔI BẬT