• Tìm chúng tôi trên

Công văn: Triển khai hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật PCTHTL

18/05/2023 09:02:12 GMT+7

công văn số 1596/SNN-VP, ngày 15 tháng 5 năm 2023, Sở Nông nghiệp và phát nông thôn, triển khai hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023

TIN NỔI BẬT