• Tìm chúng tôi trên

Công văn: Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, phát luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

20/11/2023 16:24:22 GMT+7

Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số: 224-CV/ĐUSNN, Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, phát luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

TIN NỔI BẬT