• Tìm chúng tôi trên

Công văn: V/v đẩy mạnh TT, vận động tham gia Cuộc thi TT"Tìm hiểu PL,ANM, ứng xử, phòng tránh TT giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng"

21/11/2023 14:51:18 GMT+7

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số:4364/SNN-VP, Về việc đẩy mạnh tuyên truyền và vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật và an ninh mạng, ứng xử và phòng tránh thông tin giả, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng"

TIN NỔI BẬT