• Tìm chúng tôi trên

Thông báo: Về việc thông báo chính sách xin thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nhập cảnh Đức

16/11/2023 09:21:58 GMT+7

Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Sở ngoại vụ,UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc thông báo chính sách xin thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nhập cảnh Đức

TIN NỔI BẬT