• Tìm chúng tôi trên

Kế hoạch:Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường công tác đảm bảo TTATGT ...

23/11/2023 15:19:07 GMT+7

Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk Công văn số: 3588/KH-UBND, Kế hoạch:Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình mới" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

TIN NỔI BẬT