• Tìm chúng tôi trên

Tổng kết Dự án Phát triển sản xuất ca cao bền vững tại các nông hộ

10/04/2014 11:00:00 GMT+7

Sau hơn 7 năm hoạt động tại tỉnh Đắk Lắk, Dự án Phát triển sản xuất ca cao bền vững tại các nông hộ đã kết thúc. Ngày 07 tháng 04 năm 2014, Dự án đã tổ chức hội nghị tổng kết để báo cáo và đánh giá lại toàn bộ chặng đường đã đi qua (từ năm 2007 - 2014)

Đào tạo Cộng tác viên thôn, buôn theo Nghị Quyết 41

01/04/2014 15:34:00 GMT+7

Nhằm nâng cao năng lực công tác của lực lượng Cộng tác viên Khuyến nông thôn, buôn phục vụ cho sự nghiệp phát triển nông thôn, giúp nông dân tiếp cận và nhanh chóng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Giao kế hoạch Khuyến nông năm 2014

21/03/2014 07:14:00 GMT+7

Ngày 19 tháng 03 năm 2014 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Khuyến nông năm 2014

Huyện Ea Soup nâng cao năng lực cho cộng tác viên khuyến nông cơ sở năm 2014

19/03/2014 10:18:00 GMT+7

Thực hiện theo Nghị Quyết số 41/2011/NQ- HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk về xây dựng Hệ thống khuyến nông viên cơ sở

Trung tâm khuyến nông tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk

12/03/2014 10:18:00 GMT+7

Ngày 11/03/2014, Đoàn cán bộ và lãnh đạo trung tâm khuyến nông tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk tổng kết công tác khuyến nông năm 2013

17/01/2014 15:55:00 GMT+7

Ngày 10/01/2014, Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014.

TIN NỔI BẬT