• Tìm chúng tôi trên

Hiệu quả công nghệ tưới thông minh

03/06/2019 15:14:00 GMT+7

Sử dụng nước tưới và bón phân hợp lý là 02 yếu tố quan trọng trong quá trình chăm sóc cây trồng và quyết định hiệu quả canh tác, với hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc phun mưa sẽ giảm chi phí về vật tư nông nghiệp, thời gian và công chăm sóc.

Bệnh khảm lá sắn

19/04/2019 07:59:00 GMT+7

Kỹ thuật nuôi lươn

21/08/2018 14:46:00 GMT+7

Kỹ thuật nuôi lươn

TIN NỔI BẬT