• Tìm chúng tôi trên

THÔNG BÁO: Kết luận của đồng chí Ngô Nhân, Giám đốc Trung tâm tại cuộc họp Giao ban Quý III, ngày 12/10/2015

15/10/2015 15:53:36 GMT+7

Vào ngày 12/10/2015, tại Trung tâm Khuyến nông, đồng chí Ngô Nhân - Giám đốc Trung tâm đã chủ trì cuộc họp Giao ban công tác Khuyến nông quý III/2015 với các huyện, thị xã, thành phố. Tham dự cuộc họp có Ban Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm và lãnh đạo Trạm Khuyến nông của 15 huyện, thị xã, thành phố.

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Ngô Nhân, Giám đốc Trung tâm

tại cuộc họp Giao ban Quý III, ngày 12/10/2015

 
   

Vào ngày 12/10/2015, tại Trung tâm Khuyến nông, đồng chí Ngô Nhân -  Giám đốc Trung tâm đã chủ trì cuộc họp Giao ban công tác Khuyến nông quý III/2015 với các huyện, thị xã, thành phố. Tham dự cuộc họp có Ban Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm và lãnh đạo Trạm Khuyến nông của 15 huyện, thị xã, thành phố.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo đánh giá các hoạt động Khuyến nông trong quý III/2015 trên toàn địa bàn tỉnh Đắk Lắk; ý kiến của 09 đơn vị trạm; ý kiến của các phòng chuyên môn và ý kiến của đ/c Trần Ngọc Trịnh - PGĐ Trung tâm, đồng chí  Ngô Nhân - Giám đốc Trung tâm đã kết luận cuộc họp và yêu cầu các phòng chuyên môn Trung tâm, Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

TIN NỔI BẬT