• Tìm chúng tôi trên

Hội nghị tổng kết công tác Khuyến nông – Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

10/01/2024 17:05:35 GMT+7

Nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, chiều ngày 09/01/2024, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024". Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Vũ Đức Côn, Uỷ viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng thường trực Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên; 15 Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh; các Doanh nghiệp, Công ty, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; cùng toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị.

 Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023 được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, sự quyết tâm và nỗ lực vượt khó, hệ thống khuyến nông toàn tỉnh đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, các viện, trường, doanh nghiệp và các địa phương trong toàn tỉnh để tiếp nhận và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, sử dụng các nguồn lực thực hiện tốt các chương trình khuyến nông, công tác phát triển giống cây trồng, vật nuôi phục vụ thiết thực cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Hiệu quả hoạt động mạng lưới khuyến nông được thành lập theo Nghị quyết số 41/2011/NQHĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày càng được nâng cao. Tham gia xây dựng vùng nguyên liệu cà phê của tỉnh, Trung tâm đã tham mưu thành lập 2 tổ Khuyến nông cộng đồng tại huyện Ea Hleo và Krông Năng. Trang thông tin điện tử Khuyến nông đã đưa nhiều tin bài về hoạt động khuyến nông, giới thiệu các mô hình mới, cách làm hay, tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, tư vấn, giải đáp trực tuyến cho nông dân. Nhìn chung 100% các hoạt động Khuyến nông đã được tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua áp dụng Khoa học kỹ thuật vào sản xuất của bà con nông dân.

Ông Đỗ Danh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Giống CT,VN&TS trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Ông Lê Văn Thành – Giám đốc Trung tâm xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp để tăng cường sự gắn kết giữa Trung tâm, trạm khuyến nông cấp huyện và mạng lưới Khuyến nông viên cơ sở trên toàn tỉnh; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho hệ thống Khuyến nông theo hướng phát triển hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động Khuyến nông, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; tranh thủ các mối quan hệ từ các cấp, ngành và từ các doanh nghiệp để tạo nguồn lực để xây dựng, triển khai các mô hình, chương trình phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác khuyến nông. Làm tốt công tác sản xuất và dịch vụ, tổ chức sản xuất có hiệu quả 03 Trại sản xuất trực thuộc Trung tâm nhằm phát huy vai trò của đơn vị trong công tác phát triển giống cây trồng, vật nuôi của đơn vị.

Ông Lê Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Giống CTVN&TS phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ông Vũ Đức Côn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà hoạt động Khuyến nông  - Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đã đạt được trong năm và chúc mừng đơn vị đã có sự đổi mới, chuyển biến tích cực hoàn thành nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và yêu cầu Trung tâm cần quan tâm, bám sát tới 03 nội dung: (1) Tăng cường hơn nữa trong công tác liên kết, phối hợp với Trung tâm Quốc gia, Doanh nghiệp, Viện, Trường,… nhằm phát huy vai trò và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; (2) Thực hiện tổ chức sản xuất tại 03 Trại sản xuất, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế và phát huy, tận dụng nguồn lực về đất đai, nhân lực hiện có; (3) Đổi mới tư duy, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong hoạt động Khuyến nông, công tác giống cây trồng, vật nuôi.

Ông Vũ Đức Côn, Uỷ viên BTV Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị thể hiện được tinh thần đoàn kết, thống nhất, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống Khuyến nông, viện, trường, doanh nghiệp và các Hợp tác xã trong việc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động Khuyến nông, phát triển giống cây trồng vật nuôi trên toàn tỉnh, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về nông nghiệp, nông thôn và nông dân./.

                                                                                    Nguyễn Nữ

 

TIN NỔI BẬT