• Tìm chúng tôi trên

Chuyển biến trong xây dựng nông thôn mới ở Buôn Tría

14/11/2016 09:08:37 GMT+7

Buôn Tría (huyện Lắk) có 909 hộ với 3.426 nhân khẩu, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

 

 Trong 5 năm qua, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Buôn Tría đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Xã Buôn Tría đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người từ 15,2 triệu đồng vào năm 2011 lên 21 triệu đồng vào năm 2015, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,23%.  

Bên cạnh đó, xác định xây dựng cơ sở hạ tầng là điều kiện quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, từ năm 2011 đến nay, với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, nhân dân thực hiện”, Buôn Tría đã huy động được gần 37 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất. Toàn xã đã bê tông hóa hơn 8.276 m đường nội thôn, buôn, đưa tỷ lệ các trục đường được cứng hóa đạt 80%.

Trong những năm qua, nhân dân xã Buôn Tría đã góp trên 1.000 ngày công, trên 2,5 tỷ đồng và hiến hơn 11.320 m2 đất để làm đường, hệ thống thủy lợi… Nhờ sự đồng thuận của người dân, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đã được đưa vào áp dụng tại địa phương bước đầu đem lại hiệu quả. Số hộ được sử dụng điện lưới đạt 100%; trường học được đầu tư xây dựng, trạm y tế xã đạt chuẩn; hệ thống thủy lợi, đường giao thông thôn được nâng cấp, cải tạo. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây.

Đến nay, Buôn Tría là xã duy nhất của huyện Lắk đạt 10/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt trong việc thực hiện các tiêu chí về môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo và thu nhập, nhưng với sự đồng thuận của người dân, xã Buôn Tría đang nỗ lực hoàn thành chương trình nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

 

TIN NỔI BẬT