• Tìm chúng tôi trên

Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới 10 tháng của năm 2016

15/11/2016 16:09:30 GMT+7

Sáng 10/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 10 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì Hội nghị.
Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới 10 tháng của năm 2016
 
 

Sáng 10/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) 10 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì Hội nghị.

 

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 10 tháng năm 2016 Chương trình nông thôn mới được thực hiện trên toàn tỉnh một cách đồng bộ, chất lượng ngày được nâng lên, được đại bộ phận nhân dân tin tưởng, ủng hộ và tích cực thi đua lao động sản xuất, tiếp tục hưởng ứng phong trào“ cả nước thi đua xây dựng nông thôn mới”. Đến nay có 09 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 28 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 22 xã đạt từ 13-14 tiêu chí. Còn 3 xã đạt dưới 3 tiêu chí đó là Cư San huyện Ma’Đrắk; Ia Lốp, Ya Tờ Mốt của Ea Súp.

 Toàn tỉnh đạt 1.699 tiêu chí/ 2.888 tiêu chí, tăng 13 tiêu chí so với năm 2015; bình quân toàn tỉnh đạt 11,18 tiêu chí/xã, tăng 0,74 tiêu chí so với cuối năm 2015. Tổng số tiền đóng góp của người dân là trên 80 tỷ đồng, nhân dân hiến hơn 95.000m2 đất, đóng góp 27.000 ngày công lao động để làm đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; các doanh nghiệp đóng góp 30 tỷ đồng vào xây dựng nông thôn mới. Trong 3 tháng còn lại của năm 2016 tỉnh ta phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 17 xã, 6 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã dưới 5 tiêu chí; phấn đấu bình quân đạt 12,4 tiêu chí/xã; tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí cho xã đạt chuẩn, tăng cường cơ sở hạ tầng để phục vụ sản xuất và đời sống ở nông thôn, đời sống của nhân dân từng bước phải được nâng cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị nhấn mạnh, để hoàn thành kế hoạch năm 2016, các địa phương cần rà soát lại các tiêu chí, trong đó, tập trung cho 8 xã dự kiến hoàn thành 19 tiêu chí cuối năm 2016. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời khắc phục những khó khăn, đồng thời phát huy những mô hình, cách làm hay, chú trọng công tác nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung phối hợp xây dựng hạ tầng nông thôn. Gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu nông lâm nghiệp một cách hiệu quả và chương trình giảm nghèo bền vững. Tận dụng tối đa hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất của tỉnh để phát triển sản xuất, tạo môi trường sản xuất kinh doanh tốt nhất cho người dân. Quan tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây, con mới vào sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng và giảm nghèo bền vững. Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là xã hội hóa các nguồn lực đầu tư, tận dụng và phát huy hiệu quả các nguồn vốn. Các huyện cũng cần tận dụng có hiệu quả các nguồn vốn của tỉnh, của Trung ương để triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng ưu tiên đầu tư có trọng điểm vào các xã đã đạt 15 tiêu chí trở lên.

Nguồn: baodaklak.vn

 

TIN NỔI BẬT